تبلیغات
Haraylarım - ...
پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1390

...

   نوشته شده توسط: haray    

هردن کی گیزلی-گیزلی باخیرسان منه

                                          سودونو داشیردیسان بو گؤزله ریمین!

  سارماشیر باخیش لاریم آلا گؤزونه

                                         دویورسان ایسته یینی بو سؤزله ریمین؟!
؟