تبلیغات
Haraylarım - ...
چهارشنبه سوم آبان 1391

...

   نوشته شده توسط: haray    

دیلیم شیشسین!...
بیر داها اوره گیمه چاغیرسام سنی!...

Dilim Şişsin!...
 Bir Daha Ürəyimə Çağırsam SƏNi!